-
-
 • Početak projekta: 09.2019. - Kraj projekta: 05.2020.Aktuelni projekti

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji 2019/2020

  Institut za teritorijalni eknomski razvoj (InTER) realizuje projekat Nacionalni konvent o Evropskoj uniji 2019/2020, RG za Poglavlje 35 uz finansijsku podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija. Cilj projekta je doprinos razvoju demokratskih praksi i jačanje kapaciteta NKEU za dalji rad u reformskim procesima na putu EU integracija.

  Detaljnije
 • Početak projekta: 07.2019. - Kraj projekta: 07.2020.Aktuelni projekti

  Osnaživanje Banata kroz realnu potražnju

  Institut za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER) je započeo realizaciju projekta “Osnaživanje Banata kroz realnu potražnju (Empowering Banat through Realistic Demand – EBRD)” koji implementira Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj Banat u partnerstvu sa privrednim komorama iz Srbije i Temišvara.

  Detaljnije
 • Početak projekta: 07.2019. - Kraj projekta: 12.2019.Aktuelni projekti

  Održivi turizam u funkciji održivog razvoja

  U saradnji sa NVO Marimangat, Institut za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER) je započeo realizaciju projekta „Održivi turizam u funkciji održivog razvoja“.  Projekat je finansijski podržan od strane Kosovske fondacije za otvoreno društvo (KFOS), u trajanju od šest meseci, počevši od 1. jula 2019. godine.

  Detaljnije
 • Početak projekta: 02.2019. - Kraj projekta: 05.2019.Realizovani projekti

  Kooperativna socijalna preduzeća za unapređenje životnih uslova i mogućnosti za generisanje prihoda za povratnike na Zapadnom Balkanu

  U saradnji sa CEED Podgorica, a uz finansijsku podršku Svetske banke, InTER realizuje projekat “Razvoj programa kooperativnih socijalnih preduzeća za unapređenje životnih uslova i mogućnosti za generisanje prihoda za povratnike na Zapadnom Balkanu”. Pilot projekti se sprovode u Srbiji, Crnoj gori i Makedoniji.

  Detaljnije