Regionalni projekat „Implementacija principa dobrog upravljanja u projektima javno-privatnog partnerstva (GO PPP)“

Početak projekta: 12.2023. - Kraj projekta: 01.2025. Aktuelni projekti


InTER je započeo realizaciju projekta: "Implementacija principa dobrog upravljanja u projektima javno-privatnog partnerstva (GO PPP)" u saradnji sa partnerima iz regiona: Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj (IPER) iz Crne Gore i Albanskim centrom za ekonomska istraživanja (APER) iz Albanije.

Projekat će uvesti principe dobrog upravljanja kod projekata javno-privatnog partnerstva (JPP), unapređujući participativni pristup, transparentnost, odgovornost i efikasnost. Razviće se održivi mehanizmi za regionalnu saradnju i koordinaciju. Na regionalnom nivou, projekat će uspostaviti Regionalnu inicijativu za JPP, koja će okupiti ključne donosioce odluka u četiri zemlje Zapadnog Balkana: Srbija, Crna Gora, Albanija i Severna Makedonija. Na lokalnom nivou, projekat će pokrenuti lokalne forume za JPP u četiri pilot opštine, okupljajući predstavnike civilnog društva, javnog i privatnog sektora i lokalne vlasti.

Opšti cilj je promovisanje principa dobrog upravljanja u projektima javno-privatnog partnerstva (JPP) u zemljama Zapadnog Balkana (konkretno: Srbija, Crna Gora, Albanija i Severna Makedonija). Specifični cilj je unapređenje participativnog pristupa u projektima JPP putem povećanja svesti javnosti o važnosti aktivnog učešća radi transparentnosti, odgovornosti, efikasnosti i održivosti razvojnih inicijativa. Takođe, projekazt će doprineti uspostavljanju saradnje između organizacija civilnog društva širom regiona Zapadnog Balkana.

Projekat je podržan grantom od strane regionalnog projekta “SMART Balkans – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkani” koji sprovode Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Centar za istraživanje i kreiranje politika (CRPM) i Institut za demokratiju i posredovanje (IDM), a finansijski podržava Ministarstvo spoljnih poslova Norveške (NMFA).

Projekat traje 20 meseci, od 1. decembra 2023. do 31. juna 2025. godine.
Vrednost projekta (NOK): 1.650.239,93

CPCD