-
-
 • Početak projekta: 03.2013. - Kraj projekta: 02.2015.Realizovani projekti

  Održivi prekogranični razvoj opština Foča i Plužine

  InTER pruža podršku Opštini Plužine i Opštini Foča u sprovođenju projekta "Održivi prekogranični razvoj opština Foča i Plužine ", koji se finansira u okviru EU IPA Programa prekogranične saradnje između BiH i Crne Gore. Implementacija projekta započeta je 1. marta 2013. godine i trajaće 24 meseca.

  Detaljnije
 • Početak projekta: 04.2012. - Kraj projekta: 04.2012.Realizovani projekti

  Okrugli sto “Značaj poslovnih inkubatora, klastera, industrijskih zona i parkova za razvoj domaće privrede“

  U organizaciji Privredne komore Beograda, Nacionalne agencije za regionalni razvoj (NARR), Instituta za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER) i Udruženja “Klub prvih žena”, u Privrednoj komori Beograda je 18. aprila 2012. godine održan okrugli sto sa temom “Značaj poslovnih inkubatora, klastera, industrijskih zona i parkova za razvoj domaće privrede“ – Idemo li u korak sa zemljama u EU i zemljama u regionu?

  Detaljnije
 • Početak projekta: 04.2012. - Kraj projekta: 12.2012.Realizovani projekti

  Studija mapiranja i analize stanja kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

  InTER je potpisao Ugovor sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj za izradu studije mapiranja i analize stanja kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, kreiranje seta standardizovanih usluga ovih kancelarija kao i predlog modela za uspostavanje kancelarija za lokalni ekonomski razvoj u okviru sistema lokalne samouprave Republike Srbije.

  Detaljnije
 • Početak projekta: 02.2012. - Kraj projekta: 02.2012.Realizovani projekti

  Ocenjivanje projekata poziva prekogranične saradnje

  Saradnici InTERa su pozvani od strane Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije da organizuju četiri istovetna seminara na temu “Ocenjivanje projekata poziva prekogranične saradnje”.

  Detaljnije