-
-
 • Početak projekta: 04.2020. - Kraj projekta: 11.2020.Realizovani projekti

  Analiza stanja privrede u srpskim sredinama na Kosovu - uticaj privrede na demokratiju u društvu

  U saradnji sa Kosovskom fondacijom za otvoreno društvo (KFOS), InTER realizuje projekat “Analiza stanja privrede u srpskim sredinama na Kosovu – uticaj ekonomije na demokratiju u društvu”. Cilj projekta je doprinos većem stepenu otvorenosti privrednih subjekata iz zajednica sa srpskom većinom prema drugim zajednicama i institucijama.

  Detaljnije
 • Početak projekta: 12.2019. - Kraj projekta: 11.2021.Realizovani projekti

  Turizam, adrenalin i rafting avantura (T.A.R.A.)


  Detaljnije
 • Početak projekta: 09.2019. - Kraj projekta: 05.2020.Realizovani projekti

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji 2019/2020

  Institut za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER) realizuje projekat Nacionalni konvent o Evropskoj uniji 2019/2020, RG za Poglavlje 35, uz finansijsku podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija. Cilj projekta je doprinos razvoju demokratskih praksi i jačanje kapaciteta Nacionalnog konventa o EU za nastavak rada na procesima reformi na putu ka integraciji u EU.

  Detaljnije
 • Početak projekta: 01.2018. - Kraj projekta: 07.2018.Realizovani projekti

  Uticaj kretanja izbeglica na teritorijalni razvoj u Evropi

  Institut za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER) sprovodi istraživanje “Uticaj kretanja izbeglica na teritorijalni razvoj u Evropi” kao član konzorcijuma konsultantske grupe VVA. Istraživanje traje 18 meseci, od januara 2018 do jula 2019. godine, a finansira se kroz ESPON  2020 program za saradnju.

  Detaljnije