-
-
 • Početak projekta: 11.2011. - Kraj projekta: 11.2011.Realizovani projekti

  Podrška razvoju regionalne politike na nacionalnom nivou

  InTER eksperti su angažovani od strane Ecorys-a da učestvuju na RegPol projektu koji je finansiran od strane Evropske komisije, a ima za cilj da izradi prvi nacionalni plan za regionalni razvoj Republike Srbije.

  Detaljnije
 • Početak projekta: 12.2010. - Kraj projekta: 03.2011.Realizovani projekti

  Izrada predloga projekata i uspešno upravljanje projektnim ciklusom

  InTER-u je dodeljen grant u okviru USAID FORECAST programa na Kosovu za realizaciju projekta koji ima za cilj povećanje kapaciteta lokalnih NVO-a i opštinskih uprava u opštinama na severu Kosova za korišćenje raspoloživih grant šema.

  Detaljnije
 • Početak projekta: 09.2010. - Kraj projekta: 09.2010.Realizovani projekti

  Obuka na temu principa razvoja na osnovu specifičnih karakteristika područja

  Stručnjaci InTER-a su pozvani od strane Zajedničkog istraživačkog centra Evropske Komisije (EC Joint Research Centre - JRC) da održe dvodnevni seminar o Principima razvoja na osnovu specifičnih karakteristika područja,

  Detaljnije
 • Početak projekta: 06.2010. - Kraj projekta: 06.2011.Realizovani projekti

  Tehnička podrška reformi lokalne samouprave u Crnoj Gori

  Glavni cilj EU projekta EuropeAid/128307/C/SER/ME pod nazivom “Tehnička podrška reformi lokalne samouprave u Crnoj Gori” je unapređenje kapaciteta crnogorskih opština da koriste evropske fondove za lokalni ekonomski razvoj kroz bolju identifikaciju, razvoj i upravljanje prioritetnim opštinskim investicijama u skladu sa najboljim praksama u Evropskoj Uniji.

  Detaljnije