-
-
 • Početak projekta: 11.2015. - Kraj projekta: 02.2016.Realizovani projekti

  Sistem za izdavanje elektronskih građevinskih dozvola/EBPS u jugoistočnoj Evropi

  Institut za Teritorijalni Ekonomski Razvoj – InTER sprovodi istraživanje u okviru projekta “Sistem za izdavanje elektronskih građevinskih dozvola/EBPS u jugoistočnoj Evropi” koje se realizuje u saradnji sa NALED-om, GIZ-om i Švajcarskom agencijom za razvoj i saradnju.

  Cilj istraživanja je stvaranje uslova za uspostavljanje operativnog Sistema za izdavanje elektronskih građevinskih dozvola na Kosovu i sprovodi se na centralnom i lokalnom nivou.
  Istraživanje se sprovodi u periodu 13. novembar 2015 – 15. februar 2016.

  Detaljnije
 • Početak projekta: 11.2015. - Kraj projekta: 03.2016.Realizovani projekti

  Podizanje kapaciteta kompanija u Srbiji za korišćenje EU fondova

  U okviru saradnje sa GIZ ACCESS II i Privrednom komorom Srbije, Institut za teritorijalni ekonomski razvoj - InTER je organizovao četiri treninga na temu EU fondova, pisanje projektnih aplikacija i uspešno realizovanje projekata kao i mentorski rad na izradi projektnih aplikacija.

  Detaljnije
 • Početak projekta: 04.2015. - Kraj projekta: 06.2015.Realizovani projekti

  Model Smart sistema prijavljivanja komunalnih problema od strane građana: Mogućnosti održivosti sistema

  InTER je angažovan od strane NALED-a na izradi analize radi identifikacije načina za obezbeđivanje finansijske održivosti Smart sistena prijavljivanja komunalnih problema od strane građana.

  Detaljnije
 • Početak projekta: 03.2015. - Kraj projekta: 12.2015.Realizovani projekti

  Penjanje na Berim - usudi se da zamisliš

  InTER je započeo realizaciju novog projekta "Penjanje na Berim - usudi se da zamisliš", koji predstavlja nastavak inicijative za razvoj turizma u Ibarskom Kolašinu.
  Projekat su finansijski podržali Ambasada Finske i PPSE Program Švajcarske vlade. Projekat realizuje InTER, u saradnji sa opštinom Zubin Potok, novoformiranom organizacijom Outdoor In i Spasilačkim klubom "Wolf" iz Foče (BiH). Projekat traje 10 meseci, od 1. marta do 31. decembra 2015.g.

  Detaljnije

Resurs centar

Aktuelni konkursi