Razvoj istraživačkog novinarstva kod novinara koji izveštavaju na srpskom jeziku na Kosovu

Početak projekta: 05.2018. - Kraj projekta: 11.2019. Aktuelni projekti
InTER_CBS_06.jpg InTER i online portal Crno Beli Svet (CBS) iz Leposavića realizuju projekat “Razvoj istraživačkog novinarstva kod novinara koji izveštavaju na srpskom jeziku na Kosovu” u periodu od 1. maja 2018. godine do 1. novembra 2019. godine.

Projekat ima za cilj da doprinese kvalitetu informisanosti građana i njihovom boljem razumevanju aktuelnih društvenih procesa na Kosovu kroz izveštavanje zasnovano na činjenicama. U tom smislu, kroz projekat će biti organizovan program edukacije za novinare iz medija na srpskom jeziku na Kosovu koji će biti u prilici da dobiju nova znanja u oblasti istraživačkog novinarstva i unaprede svoje profesionalne kapacitete. Učesnici programa će, u saradnji sa mentorima, eskpertima iz ove oblasti, raditi na izradi svojih istraživačkih priča koje će potom biti objavljene u vidu online magazina na portalu Crno Beli Svet (CBS).

Ovaj grant je finansiran od projekta ’Podrška Luksemburga za civilno društvo na Kosovu’, koji finansira Vlada Velikog Vojvodstva Luksemburga i upravlja Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF).

Povezane vesti:

Poziv za novinare

Trening u okviru projekta "Razvoj istraživačkog novinarstva kod novinara koji izveštavaju na srpskom jeziku na Kosovu"


Održan drugi set treninga o istraživačkom novinarstvu u Mitrovici