Razvoj poljoprivrede na Kosovu i uticaj na životnu sredinu

Datum objave: 22.05.2017.
18362750_10213106792973361_1391939185_o.jpg InTER je na okruglom stolu u Zubinom Potoku 19. maja 2017. godine predstavio ključne nalaze kratke analize “Razvoj poljoprivrede na Kosovu i uticaj na životnu sredinu”.
Iako su proteklih godina povećana ulaganja u poljoprivredu na Kosovu i dalje postoji spor napredak u ovoj oblasti. Vlada Kosova je 2015. godine uložila 43 miliona evra u poljoprivredu dok je podrška međunarodnih donatora iste godine bila 11 miliona evra. Slaba razvijenost poljoprivrede i niži uticaj na životnu sredinu u odnosu na region otvaraju mogućnost unapređenja organske proizvodnje, neki su od glavnih zaključaka diskusije.

Neki od razloga za spor razvoj poljoprivrede na Kosovu su, prema InTER-u, izostanak primene zakona, nedovoljan broj i nizak nivo osposobljenosti kadrova. Životna sredina nije u potpunosti uključena u politiku razvoja poljoprivrede iako je jedan od njenih najvećih zagađivača, navedeno je u analizi. Pomenuti problemi su posebno izraženi na severu Kosova, kaže autorka studije Marija Milenković.
 „Ono što mi preporučujemo jeste jačenje organizacionih i institucionalnih kapaciteta za primenu  javnih politika u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja što takođe uključuje i jačanje efikasnosti inspekcijskih službi. Neophodno je ojačati mehanizme za razvoj organske poljoprivrede na Kosovu i raditi na tome da se uvedu sertifikaciona tela i da se promovišu standardi u toj oblasti“, zaključuje Marija Milenković.

Poljoprivrednici sa severa Kosova se suočavaju sa brojnim problemima, počev od administrativnih pa do onih koji se odnose na proces proizvodnje i plasiranje robe na tržištu, složili su se učesnici okruglog stola.

„Nedostatak i nerazvijenost strategija kako na lokalu tako i na centralnom nivou, nedovoljan nivo svesti odnosno nedovoljna edukovanost poljoprivrednih proizvođača kao i problemi administrativne prirode sa kojima se susrećemo na svakom koraku su neki od ključnih problema“, smatra Aleksandar Jovanović – menadžer projekta u kancelariji Regionalne razvojne agencije u opštini Leposavić.
 „Ništa nije regulisano, ovde gde su dvostruki standardi, gde postoje i jedne i druge institucije. Poljoprivredni proizvođač je, kao i uvek, prepušten sam sebi i onako kako se snađe“, kaže Rade Utvić – direktor Poljoprivredne zadruge u Zubinom Potoku.

Učesnici okruglog stola su bili službenici za poljoprivredu u opštini Zubin Potok, predstavnici poljoprivrednih zadruga, regionalne razvojne agencije Leposavić, predstavnici nevladinih organizacija aktivnih u ovoj oblasti, poljoprivrednici. InTER je istraživanje o stanju poljoprivrede sproveo u okviru projekta „Dijalog o javnim politikama i razvojne aktivnosti za bolju zaštitu životne sredine” uz finansijsku podršku Kancelarije Evropske unije na Kosovu.

Više o rezultatima istraživanja i preporukama za unapređenje javnih politika u ovoj oblasti možete naći na linku:

Srpska verzija 
Engleska verzija 
Albanska verzija