Analiza stanja privrede na severu Kosova nakon Briselskog sporazuma – gde su šanse za zapošljavanje?

Datum objave: 10.05.2017.
6_kfos.jpg U saradnji sa RTV Mir iz Leposavića, Institut za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER) je započeo realizaciju projekta „Analiza stanja privrede na severu Kosova nakon Briselskog sporazuma – gde su šanse za zapošljavanje?“

Ovim projektom se želi postići veća informisanost o trenutnom stanju i problemima privrede u  četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova.  U svrhu postizanja ciljeva projekta InTER i RTV Mir će sprovesti opsežno istraživanje u opštinama na severu Kosova, organizovaće se okrugli stolovi i snimiti TV prilozi o njima, objaviće se članci o stanju privrede i snimiti TV debate sa ključnim akterima. Osim toga u okviru projekta je predviđeno snimanje dokumentarnog filma o stanju privrede na severu Kosova i aktivnosti na medijskom promovisanju. 

Očekivani rezultati projekta su da ključni akteri i stručna javnost, kao i građani, budu upoznati sa trenutnim stanjem privrede u opštinama na severu Kosova.

Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Kosovske fondacije za otvoreno društvo (KFOS) i implementira se u periodu od 15. aprila do 15. oktobra 2017.