Radionice na temu lokalnog ekonomskog razvoja na severu Kosova

Datum objave: 10.05.2017.
18361775_10212800198708603_1015375093_n.jpg U opštinama na severu Kosova Institut za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER) je tokom aprila 2017. godine organizovao radionice na temu lokalnog ekonomskog razvoja. Cilj radionica je bio da se ojačaju kapaciteti opštinskih službenika za izradu strateških dokumenat  i veći doprinos lokalnom ekonomskom razvoju.

Teme radionice su bile: Uvod u lokalni ekonomski razvoj, Strateško planiranje i Funkcionisanje kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, sa primerima najbolje prakse iz zemalja regiona. Radionice je održala Jasna Žarković, istraživač Instituta za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER). Ukupno 20 opštinskih službenika zaduženih za strateško planiranje i ekonomski razvoj je prisustvovalo radionicama.

Radionice su deo projekta ''Podrška lokalnom ekonomskom razvoju na severu Kosova'', koji finansiraju Slovak Aid i Pontis Fondacija, a sprovodi InTER u periodu od septembra 2016. do aprila 2017. godine.

Resurs centar

Aktuelni konkursi