Evaluacija projekta "Uspostavljanje koncepta primarne selekcije otpada u 28 škola u Užicu i Tuzli”

Početak evalucije: 04.2014. - Kraj evaluacije: 04.2014.
Javno komunalno preduzeće “Duboko” iz Užica je angažovalo InTER da sprovede finalnu evaluaciju projekta "Uspostavljanje koncepta primarne selekcije otpada u 28 škola u Užicu i Tuzli”, popularno nazvan “Manje otpada u školama". Projekat je finansiran iz EU IPA Programa prekogranične saradnje između Bosne i Hercegovine i Srbije, a sprovodio se u 28 osnovnih i srednjih škola u Užicu i Tuzli.

Evaluacija je realiyovana tokom aprila 2014. godine i uključila je procenu kvaliteta projektnih aktivnosti u oba grada. U ime InTER-a evaluaciju su realizovali Dragiša Mijačić (tim lider) i Dr. Vesela Ćurković (član tima).

Resurs centar

Aktuelni konkursi