Završna evaluacija projekta "Priroda za budućnost"

Početak evalucije: 10.2013. - Kraj evaluacije: 10.2013.
U saradnji sa organizacijom CEED Consulting iz Crne Gore, InTER je realizovao završnu evaluaciju projekta "Priroda za budućnost", koji je finansiran u okviru EU IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska-Crna Gora, a sproveli su ga Nacionalni  parkovi Crne Gore i Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije.