2013 TRAIN Alumni

Datum početka: 20.05.2013.
InTER je izabran da učestvuje u programu 2013 TRAIN Alumni Programme, koji sprovodi Nemački savet za međunarodne odnose (German Council on Foreign Relations - DGAP). Cilj programa je da pruži mogućnost bivšim učesnicima TRAIN programa da izrade zajednički međudržavni “policy paper”, koji će uraditi dva istraživača iz “think tank” organizacija sa Zapadnog Balkana (iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije). Na taj način Program ima za cilj da unapredi saradnju između bivših učesnika TRAIN programa, i da ih promoviše među institucijama iz Evropske unije, dok se istovremeno osnažuje regionalna perspektiva u odnosu na ključna pitanja u Procesu stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji.

Ova komponenta Programa koja se odnosi na bivše učesnike razvijena je u okviru redovnoh formata TRAIN programa, dok istovremeno ima i pristup koji je prilagođen i novim i bivšim učesnicima istraživačima u izradi njihovih “policy paper”-a i strategija zagovaranja. Program je podeljen na period za istraživanje i period za izradu radova, nakon čega sledi faza diseminacije radova, pri čemu su ključne faze u programu sledeće:

1. Uvodni seminar u Zagrebu (14.-17. april), koji predstavlja priliku da se odrede istraživačke teme, razmene dobre prakse, i da se inicira umrežavanje među učesnicima. Na uvodnom seminaru biće predstavljeni predlozi za istraživanja, i o njima će se diskutovati na zajedničkim sesijama učesnika.

2. Prelazni seminar u Berlinu (24.-28. jun), na kojem će se revidirati nacrti radova i razgovarati sa relevantnim akterima koji u Nemačkoj kreiraju politiku.

3. Seminar u Briselu (oktobar), na kojem će istraživači imati priliku da predstave svoje nalaze i da razgovaraju o svojim istraživačkim radovima sa akterima iz različitih institucija Evropske unije (Evropska komisija, Evropski parlament i Savet ministara), kao i drugih organizacija koje se nalaze u Briselu.

4. Faza diseminacije na nacionalnom nivou, u kojoj “policy paper” treba da bude predstavljen ključnim donosiocima odluka u Parlamentu, resornim ministarstvima i drugim institucijama koje elemente iz rezultata istraživanja mogu integrisati u procesu kreiranja politike.

U okviru Programa 2013 TRAIN Alumni Programme, InTER će raditi zajedno sa Grupom za pravne i političke studije (Group for Legal and Political Studies - GLPS) na istraživanju ranih iskustava u implementaciji carinskog sporazuma i sporazuma o zajedničkom upravljanju granicama između Kosova i Srbije, i proceni njihovog uticaja na trgovinsku razmenu i slobodu kretanja. Tema je izuzetno značajna za integracije Srbije u Evropsku uniju jer je dalji napredak ka članstvu u Evropskoj uniji direktno povezan sa sprovođenjem ovih sporazuma. Mlađi istraživač InTER-a, Jelena Šapić, učestvovaće u Program 2013 TRAIN Alumni Programme, i biže zadužena za sprovođenje istraživanja u Srbiji.

Povezani tekstovi:

2013 TRAIN Alumni 1. seminar

2013 TRAIN Alumni 2. seminar


2012 TRAIN

2013 TRAIN Policy Brief