InTER je započeo projekat ”Značaj dijaloga za lokalni ekonomski razvoj – na primeru JPP”

Datum objave: 24.01.2023.
dijalog_promena.jpeg InTER u saradnji sa Bečejskim udruženjem mladih (BUM) sprovodi projekat ”Značaj dijaloga za lokalni ekonomski razvoj – na primeru javno-privatnog partnerstva (JPP)”, podržan od strane Beogradske otvorene škole (BOŠ), a finansiran od strane Delegacije Evropske unije u Srbiji. Projekat je odobren u okviru programa “Dijalog promena: Podrška reformama kroz saradnju organizacija civilnog društva i javnih vlasti”.

Projekat će se sprovoditi u periodu od 01.10.2022. do 31.07.2023. godine, sa ciljem da doprinese razvoju lokalnih zajednica kroz unapređenje dijaloga sa javnim vlastima na lokalnom nivou. Specifično, projekat ima za cilj da unapredi kapacitete organizacija civilnog društva (OCD) na lokalnom nivou za aktivno uključivanje u dijalog sa javnim vlastima.

Projekat targetira 6 opština (pored Beograda) u Srbiji, gde je svaka opština uključena u projektne aktivnosti sa susednom opštinom: Bajina Bašta i Ljubovija, Bečej i Opovo, Topola i Lazarevac. Kroz projekat je predviđeno da se formira ukupno 3 Foruma za dijalog, koji će činiti svi relevantni akteri (predstavnici civilnog društva i javnih vlasti) iz susednih opština. Ova neformalna tela (Forumi) će nastaviti da funkcionišu i nakon završetka projekta. Pored toga, kroz organizovane radionice i Capacity Building školu radiće se na podizanju kapaciteta OCD i javnih vlasti za zajednički dijalog koji je neophodan za lokalni ekonomski razvoj, kao i razvoj JPP projekata.

Predviđeno je da se na sastancima Foruma zajednički definišu potencijalni predlozi projekata javno-privatnog partnerstva za svoje lokalne zajednice (predviđena je izrada ukupno 6 predloga JPP; za svaku targetiranu opštinu po jedan).

Resurs centar

Aktuelni konkursi