Evaluacija projekta "Podrška proizvođačima organske hrane u južnoj Srbiji"

Početak evalucije: 03.2014. - Kraj evaluacije: 04.2014.
Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga i InTER su potpisali Ugovor za realizaciju finalne evaluacije projekta “Podrška proizvođačima organske hrane u južnoj Srbiji”. Projekat je finansiran od strane Austrijske razvojne agencije (ADA), a realizovao se u periodu 2012-2014. Na ovom zadatku InTER je angažovao tri saradnika: Jim Newkirk (tim lider), dr Vesela Ćurković (član tima) i Dragiša Mijačić (član tima). Evaluacija će se organizovati u periodu mart - april 2014. godine.